detay

Did you know that color energies determine the learning style?

29 Kasım 2012 - David Kolb & Peter Senge( HRdergi)

David Kolb ve Peter Senge gibi öğrenme alanında uzman olan isimler, çoğu insanın nasıl öğrenmesi gerektiğini bilmediğini ya da öğrenme sürecinden haberdar olmadığını iddia ediyorlar. Geleneksel eğitim kurumları genellikle sadece belli öğrenme tarzlarına göre hazırlanır. Ancak eğitim ve öğretimdeki yeni öğrenme stilleri konusundaki farkındalık günümüzün büyüyen teknolojik olanakları ile birleşerek, pek çok yeni ve çeşitli öğrenme formatlarını olası kılıyor. Peki, bunlardan hangisi sizin için daha doğru?

Şimdi, bu renk enerjilerinin her birinin hangi öğrenme tercihleri ile bağlantılı olduğuna bir göz atalım:

Soğuk mavi sentez; gözlem ve analiz yoluyla öğrenmedir. Kişinin tüme varımdan sonuçlandırma ve teorik modellerin yaratılmasını kullanarak öğrenmesi bir tercihtir.

Doğa yeşili yansıma; deneyimler aracılığıyla bilgi topladıktan sonra bunları yansıtarak işlemeye dayalı öğrenmedir. Araştırma, zihinde tartma ve yansıtma aracılığıyla içgörüleri ortaya çıkarmayı tercih etmeyi de içerir.

Gün ışığı sarısı deneyimlendirme; öğrenme sırasında başkalarının katılımından keyif almak ve sürekli katılım yaklaşımına dayalıdır. Aktif deneyimlendirmeyi olası kılan somut deneyimler aracılığıyla öğrenmeyi tercih etmektir.

Gıda ve Beslenme Mühendisliği: Günümüzde tüketicilerin hijyen standartları yüksek ortamlarda üretilmiş sağlıklı ürünleri talep etmeleri gıda firmalarının gıda mühendis ihtiyacını sürekli kılacak.

Ateş kırmızısı pragmatizm; konsept ve teorilerin pratik uygulamasına dayalı öğrenmedir. Yeni fikirlerin deneyimlenmesi ve bu yeni fikirlerin “gerçek yaşamda” işe yaraması için yollar bulunması aracılığıyla öğrenmeyi içerir.

Kişisel öğrenme tarzınız…

Öğrenme tarzı; insanların nasıl daha etkili öğrenebildiği üzerine yapılan araştırmalar ve model çeşitlerine gönderme yapan kapsamlı bir terimdir. Birey öğrenme tarzı anladıktan sonra, zaman ve enerjilerini kendi stil ve ihtiyaçlarına en çok uyan öğrenme deneyimlerine odaklayabilirler. Bu da eğitimin etkinliği artırırken öğrenme deneyimine harcanan zaman miktarını azaltır. Ayrıca öğrenme deneyiminin keyfini de artırır.

Senteze dayalı öğrenme tarzı, herhangi bir harekete geçmeden önce her şeyin üzerinde ayrıntılı olarak düşünmeye dayalıdır. Burada öğrenen kişi, eğitim konusunda düşünceli ve bağımsız bir yaklaşım izler. Bu kişiler, grup öğrenme durumlarında gözlemlemeyi ve geri planda kalmayı tercih eder. Eğitime son derece iyi hazırlanırlar. Hatta eğitim öncesinde ya da sonrasında verilen dokümanları sonuna kadar okuyan tek kişi onlardır.

Bu kişilerin hoşlandıkları şöyle sıralanabilir;

» öğrenme durumunda dinlemek ve analiz etmek,

» Eğitim materyalinin kaliteli araştırmalarla desteklenmesi ve entelektüel olması,

» Kararlarını kendi istediklerinde vermek,

» “önce düşün, sonra konuş” mottosunu kullanmak, (Bu kişiler, düşünme süreçlerini sesli olarak gerçekleştirmez, en azından en başta…)

» Eğitim deneyimleri için iyi hazırlanmak…

Öğrenme için en iyi koşullar: Soğuk mavi senteze dayalı öğrenme stiline sahip olan kişiler genellikle kendi başlarına öğrenmeyi tercih eder. Herkese açık bir workshop büyük olasılıkla onların ihtiyaçlarına yanıt vermeyecektir, ancak online eğitim tam onlara göre olabilir.

Yansıtıcı öğrenme stili, deneyim sahibi olmaya ve öğrenilen tüm konuları kavramak için zaman ayrılmasına dayanır. Burada öğrenen kişi, öğrendiklerini desteklemek için prosesleri kullanmaktan hoşlanır.

Bu kişilerin hoşlandıkları şöyle sıralanabilir;

» deneyimlerinden öğrendiklerini yansıtmak için zaman sahibi olmak,

» öğrendiklerini adım adım ve sistematik bir şekilde işlemek,

» öğrenme iskeleti sayesinde bir düşünceye sahip olmak…

Öğrenme için en iyi koşullar: Gözlem yapmalarına, somut deneyimlerden bilgi toplamalarına ve bunu yansıtmalarına izin verilmelidir. Doğa yeşili yansımaya dayalı öğrenme stiline sahip olan kişiler giriş, içerik ve değerlendirmeden oluşan geleneksel bir eğitim ajandasını tercih ederler.

Deneyimsel öğrenme stili, doğrudan katılım ve aksiyona dayanır. Bu stili tercih eden kişiler katılım konusunda şevk sahibidir ve yeni deneyimleri istekle karşılar. Konuların geçmişte nasıl işe yaradığını analiz etmek konusunu pek dikkate almazlar. Tersine, gelecekle ilgili bir vizyon oluşturarak nasıl ileriye doğru hareket edebileceklerini görmek isterler. Risk almayı ve yollarına devam etmeyi severler. Öğrenme sürecinde başkalarının katılımını çok tercih ederler.

Bu kişilerin hoşlandıkları şöyle sıralanabilir;

» farklı deneyim çeşitlerine sahip olmak,

» gruplarla öğrenmek,

» bakış açıları ortaya çıkar çıkmaz bunu grupla paylaşmak,

» canlı ancak kısa süreli eğitimlere katılmak,

» egzersizleri başlatmak,

» katılmak ve keyif almak.

Öğrenme için en iyi koşullar: Bu kişilerin eğitime dahil olmasına ve başkaları ile öğrenmesine izin verilmelidir. Gün ışığı sarısı deneyimlendirmeye dayalı öğrenme stiline sahip olan kişiler diğer katılımcılar ve eğitimcilerle konuşabilecekleri ve diğerleri ile birlikte çalışabilecekleri katılımcı ve sosyal eğitimleri sever. İhtiyaçlarına en iyi yanıt verecek olan eğitim, katılıma dayalı egzersiz ve deneyimleri içeren bir workshop olabilir.

Pragmatik öğrenme stili, harekete geçmeye ve işlerin pratikte nasıl işlediğini görmeye dayanır. Bu öğrenme stilini tercih eden kişi pratik yanlarını gördükleri sürece yeni fikirleri deneyimlemek ister. Dış dünyadaki konuları organize etmeyi ve lojistik sorunları çözmeyi severler. Ateş kırmızısı pragmatizmi kullanarak öğrenen kişiler öğrendiklerini hemen denemek ve arzu edilen sonuçlara ulaşılıp ulaşılamadığını görmek ister.

Bu kişilerin hoşlandıkları şöyle sıralanabilir;

» rol oynama ya da fantezilere değil, “gerçek aktivitelere” katılmak,

» öğrenilen konu ve aktiviteleri doğrudan işleri ile bağlantılandırmak,

» dış dünyadaki pratiklere odaklanmak,

» gerçek yaşamda işe yaradığı kanıtlanan süreç ve araçları kullanmak.

Öğrenme için en iyi koşullar: Hemen uygulamaya konabilecek pratik teori ve konseptlerin sağlanması önemlidir. Ateş kırmızısı pragmatizme dayalı öğrenme stiline sahip olan kişiler, öğrenirken kontrol sahibi olmaktan hoşlanır ancak gereksiz gördükleri bilgiler nedeniyle yavaşlatılmaktan nefret ederler. Bu öğrenme stilini tercih eden kişiler için, materyelleri değerlendirecekleri ve ilgilerini çeken alanlarda daha derine inmelerine olanak sağlayan seçeneklerin sunulduğu bir e-öğrenme uygulaması iyi bir seçenek olabilir.

Insights Discovery adını taşıyan değerlendirme sistemi ve öğrenme stilleri modeli, öğrenme stili tercihlerini açığa kavuşturarak profili belirlenen kişinin hem doğal öğrenme becerilerini kullanarak hem de ortaya çıkmayan stilleri güçlendirerek bakış açısını geliştirmesini sağlar. Bu model, daha önce tartıştığımız dört temel stili daha ayrıntılı bir bakış açısına taşıyarak sekiz öğrenme stilini belirler ve ölçer.

Insights Discovery öğrenme stilleri modeli David Kolb’un Öğrenme Döngüsü modeliyle de destekleniyor. David Kolb’un modeli, birey ya da grup düzeyinde bir şeyleri yapış şeklimizi değiştirmek ve öğrenmek için önce deneyim ya da görevi yansıtmamız, ardından bu deneyimi teorileştirmemiz, son olarak da gerekli değişiklikleri yapmamız gerektiği fikrine dayanır.

Kolb’un öğrenme döngüsü ve Insights öğrenme tarzları

- Somut bir deneyim – konunun içine dalın…

- Yansıtıcı gözlem – neyi fark ettiniz?

- Kuramsal kavramlandırma – ne anlama geliyor?

- Aktif uygulama – farklı ne yapmanız, neyi değiştirmeniz gerekiyor ve ne zaman?

- Öğrenme stili tercihlerimize bağlı kalırsak ne olur?

Pek çoğumuz tek bir öğrenme stilini kullanmayı güçlü bir şekilde tercih eder, diğerlerini ise sistematik olarak daha az kullanırız.Soğuk mavi sentez öğrenme stilini kullanmak, kavramlandırma ve entelektüel sonuçlara varma ihtiyacı doğurur. Sonuçlar genellikle çok çabuk ortaya çıkar ve gerçek öğrenme deneyimlerinden değil teorik bakış açılarından doğar.

Doğa yeşili yansıma öğrenme stilini kullanmak, daha fazla bilgi elde edilip zihinde tartılmadığı sürece yeni deneyimlerin önüne geçilmesine neden olur. En iyi olasılıkla öğrenmenin ağır olması, en kötü ihtimalle ise potansiyel değişimin yaşanmaması ile sonuçlanır.

Gün ışığı sarısı deneyimlendirme öğrenme stilini kullanmak, “workshop bağımlıları” yaratarak sürekli yeni deneyimler peşinde koşulmasına neden olabilir. Ancak yansıtılmayan deneyimler eğitimin asla sağlamlaştırılamayacağı anlamına da gelebilir.

Ateş kırmızısı pragmatizm öğrenme stilini kullanmak, uzun vadede zayıf sonuçlar verecek hızlı “kazançların” ortaya çıkmasına neden olabilir. Buradaki en önemli aşama, değerlendirme ve yansıtma aşamasıdır.

Öğrenme, birey ya da grubun bu yeni bilgiyi daha önce yapamayacağı bir şekilde kullanmaya başlamasıyla gerçekleşmiş olur. Burada anahtar nokta sadece kendi tercihlerinizi tatmin etmek değil, daha önce gerçekleştiremeyeceklerinizi yapabilmek için gerekli olan tüm öğrenme stillerini hayata geçirmektir. Kimi zaman öğrenme stili tercihlerinizi tatmin etmek eğitim ihtiyaçlarınızı karşılamak için yeterli değildir.