Bordrolama

Bordrolama
Bordrolama

Bordrolama işlemleri günümüzde işletmeler için önemli bir operasyonel süreç haline gelmiştir. Direct Search Group, bordrolama hizmetleri ile şirketlerin insan kaynakları departmanlarını rahatlatmakta ve onların asli görevleri olan organizasyon ve planlama faaliyetlerine odaklanmalarını sağlamaktadır. Bu sayede kuruluşlar, donanım ve sistem oluşturma maliyetlerinden kurtulmakta ve ücret hesaplama süreçlerinde ortaya çıkabilecek potansiyel risklerden korunmaktadırlar.

Bordrolama hizmetleri kapsamında sunulan bazı hizmetler şunlardır:

  • Personel bütçesinin hazırlanması ve raporlanması
  • Bordro hesaplanması ve basımı
  • SSK bildirgelerinin düzenlenmesi ve gönderimi
  • İş-Kur belgelerinin hazırlanması
  • İşten çıkış işlemlerinin yürütülmesi ve tazminat hesaplamaları
  • Kıdem yükü tablolarının oluşturulması

Bordrolama hizmeti, işletmelerin insan kaynakları departmanlarında bu süreçleri yürütecek personel istihdam etmelerine gerek olmadığı gibi yönetim kararlarının alınmasında zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca, firma ihtiyaçlarına göre personel bütçesi hazırlama, ücret artış sistemleri oluşturma, devam takibi ve mevzuat danışmanlığı gibi ek danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır.

Direct Search Group, bordrolama süreçlerinde uzmanlaşmış bir yaklaşımla şirketlerin operasyonel verimliliğini artırırken, mevzuat gerekliliklerine uygunluklarını da sağlamaktadır.