D.I.S.C. Kişilik Envanteri

Kişilik Envanteri
Kişilik Envanteri

DISC, dört faktörle kişinin karakter özelliklerini ve davranış stilini anlamaya çalışan bir teorinin adıdır. Bu faktörlerin ilk harfleri teorinin de ismini oluşturur. İngilizce’de D-Dominance, I-Influence, S-Steadiness, C-Compliance olarak ifade edilen kelimeler Türkçe’ye D-Dominant, I-İz Bırakan, S-Sadık, C-Ciddi olarak adapte edilmiştir.

DISC teorisi ilk olarak 1928 yılında Dr. William Moultan Marston tarafından “Emotions of Normal People” – “Normal Kişilerin Duyguları” kitabında ortaya konulmuştur. Bir envanter olarak sunulması ve bir ölçüm aracı olarak kullanılması ise 1970`lere kadar uzanır.

Raporun detayında kişinin hem özel yaşantısı hem de iş yaşantısındaki karakteri incelenir. İkisi arasındaki farklar, kişinin kendini nasıl değiştirmek istediği, mevcut durumda bir stres veya mutsuzluk yaşayıp yaşamadığına kadar birçok konu değerlendirilir. Raporun sonunda ise kişinin hangi meslek ve işlere uygun olduğu ortaya çıkar.

Özellikle firmalara kendi kültür ve yapılarına uygun İş Tanımlarını sisteme entegre edebilir ve aday ile çalışanlarının işe uygunluklarını da sistem vasıtasıyla ölçebilirler.

Direct Search Group, görüşmüş olduğu adaylara D.I.S.C. Kişilik Envanteri uygulamaktadır.