Yönetim Danışmanlığı

Çağımızda, insan kaynakları yapılanmasını tamamlamış firmalar, personel sorunları için kendilerini hazırladıkları gibi, insan kaynakları yönetim araçları olan performans yönetimi, kariyer yönetimi, ücret yönetimi ve motivasyon araçlarından yararlanarak geleceği planlamakta ve geleceğe daha güvenle bakmaktadırlar.

Süreç haritalarının oluşturulması

 • Süreç bilgilendirme eğitimi
 • Üst yönetim ve süreç sahiplerinin katılımı ile süreç etkileşim şemalarının oluşturulması
 • Süreç tanımlamalarının gerçekleştirilmesi
 • Süreç akış şemalarının oluşturulması
 • Süreç etkileşimlerinin departman yöneticisi ve üst yönetimin katılımı ile tartışılması (gri alanların netleştirilmesi)
 • Süreç tanımlamalarından yararlanarak organizasyon şeması ve görev tanımlamalarının oluşturulması
 • Organizasyon şeması ve görev tanımlarının duyurulması

İş analizi

 • Gelecekte duyulabilecek çalışan ihtiyacını ve bu çalışanların ihtiyaçlarını saptayarak insan kaynakları planlamasına yardımcı olmak.
 • İşe alımdaki açık ve kesin kriterleri oluşturmak.
 • Şu andaki ya da gelecekte ortaya çıkabilecek eğitim ihtiyacını tespit etmek.
 • Performans standartlarını belirlemek.
 • Kariyer planının sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak.
 • Olumsuz çalışma koşullarını ortadan kaldırmak.
 • İş değerlemesi için her bir işin göreceli önemini ortaya koymayı sağlayacak temel bilgilere ulaşmak.
 • İş ve işçilerin yasal düzenlemelerinin yapılmasında gerekli verileri sağlamak.

Görev tanımlarının ve unvanların oluşturulması

 • İşin yapılma amacını belirlemek
 • Gerekli olan yetenek ve sorumlulukları saptamak
 • İşin diğer işlerle ilişkisini belirlemek
 • İş şartlarını çalışanlar açısından belirli hale getirmek

Direct Search Group’un bu konudaki başlangıç noktası, ihtiyaçları karşılayacak doğru seçimi yapabilmek için firmayı ve firmanın mevcut çalışanlarını doğru anlamaktır.

Organizasyon şemasının oluşturulması

  Organizasyon şeması kuruluşların üst yönetimden başlayarak bir kuruluşta kimin kime bağlı olarak çalıştığını, işletmedeki hiyerarşiyi gösterir şematik görsel ifadelerdir.

Organizasyonlar dikey, yatay olabilmektedir. Bu durum ilgili işletmenin yönetim prensipleri ile bağlantılı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Dolayısıyla ne kadar doğru tasarlanırsa işletmenin uzun vadede karlılığına direkt etki eden önemli bir çalışmadır